หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > จุฬาภรณ์ > อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง
อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้ทำกิจกรรมรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนบ้านคอกวัว-อ่าวศรีเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :131