สวนสาธารณะหาดดอนย่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะหาดดอนย่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดดอนย่าพัทยา 2 ใช้ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวและสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองสระปลา ศาลดอนย่า คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสระปลา และประชาชนในเขตตำบลหนองสระปลา ให้ความเคารพและสักการะบูชา เพราะศาลดอนย่าเป็นผู้คอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็น เป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง
การเดินทาง :  ถนนอุดรธานี - สกลนคร แยกไชยวาน ที่ตั้งติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา บ้านหนองสระปลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม :305