วัดโพธิ์ศรีแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ศรีแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธิ์ศรีแก้ว เป็นวัดที่เก่าแก่และมีโบราณสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในเขตตำบลหนองสระปลา และประชาชนให้ความเคารพและสักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ถนนอุดรธานี - สกลนคร แยกไชยวาน ที่ตั้ง บ้านหนองสระปลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม :320