หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา
ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำท่าจีน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "_"
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :568