หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ศาลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5
ศาลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำท่าจีน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "_"
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :567