พิพิธภัณฑ์วัดบางปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดบางปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ภายในวัดบางปลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "_"
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :584