วัดเขมาภิรัติการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขมาภิรัติการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  131 บ้านหัวสะพาน ถ.เพชรเกษม ม.10 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.12
longitude :  998,737,199.00
รายละเอียด :  วัดเขมาภิรัติการาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 เดิมเรียกว่า วัดท้องคุ้งเพราะสร้างขนานตามแนวคุ้งคลอง อยู่ ม.10 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีอุโบสถและศาลาการเปรียญ(เป็นอาคารไม้) กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 8 หลัง วิหารเป็นอาคารไม้ อาคารปริยัติธรรม 1 หลัง ศาลาพักร้อน 2 หลัง ปูชนียวัตถุ ซึ่งมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 พระพุทธรูปเนื้อโลหะ 6 องค์ พระพุทธรูปปางรำพึง 1 องค์ และพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 1 องค์ ผู้ริเริ่มคือ หลวงพ่อสอบ เจ้าอาวาสวัดเม็ง จ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน พระอาจารย์ปลื้ม พระอาจารย์ผล ธมมโชโต พร้อมกำนันผ่อง และประชาชน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2466 และมีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในวัด
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์สารตรงไปทางเส้นทางหลวงหมายเลข 1023 ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 10 กโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :332