ชายทะเลอ่าวคั่นกระได

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลอ่าวคั่นกระได
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชายทะเลอ่าวคั่นกรได เป็นสถานที่ท้องเที่ยวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง
การเดินทาง :  รถส่วนตัว รถไฟ

จำนวนผู้เข้าชม :389