เขาทุ่งกระต่ายขัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาทุ่งกระต่ายขัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร และยังเป็นสถานที่ท้องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดประจวบ
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :499