หาดทรายบึงหนองโคตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายบึงหนองโคตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ริมบึงหนองโคตร หมู่บ้านไทรทอง ต.บ้านเป็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.43
longitude :  102.80
รายละเอียด :  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
การเดินทาง :  ติดบริเวณริมบึงหนองโคตร จะเห็นได้ชัดเจนเป็นหาดทราย

จำนวนผู้เข้าชม :400