หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > เมืองสตูล > ย่านถนนบุรีวานิช
ย่านถนนบุรีวานิช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ย่านถนนบุรีวานิช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนบุรีวานิช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.61
longitude :  100.07
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหอนาฬิกาที่สวยงาม ใกล้กับมัสยิดมำบัง
การเดินทาง :  ถนนบุรีวานิช เทศบาลเมืองสตูล

จำนวนผู้เข้าชม :511