วัดหูกวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหูกวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหูกวางเป็นจุดศูนย์กลางของชาวบ้านหูกวาง มีพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการบูชากันมากที่สุด คือ หลวงพ่อแก่ เป็นพระสมัยสุโขทัย
การเดินทาง :  เดินทางโดยถนนรังสิโยทัย หมายเลข 1182 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :456