ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนนาแห้ว - เหล่ากอหก

จำนวนผู้เข้าชม :374