หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > กุสุมาลย์ > แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทโส้
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทโส้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทโส้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาดี หมู่ 1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.15
longitude :  104.13
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :379