งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนร่มไทร เทศบาลตำบล กม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จัดงานทุกวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี ณ ชุมชนร่มไทร เทศบาลตำบล กม.5
การเดินทาง :  ชุมชนร่มไทรอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบล กม.5 ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :368