หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > สรรคบุรี > ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด
ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การเดินทาง :  สี่แยกวัดจันทนาราม เยื้องกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวนผู้เข้าชม :370