น้ำตกหนานช่องฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหนานช่องฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกหนานช่องฟ้า มีลักษณะสายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูงสภาพพื้นที่บริเวณน้ำตกเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และยังคงความเป็นธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากทางหลวงแผ่นดินสาย401(สามแยกหัวแรต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช)ถึงน้ำตกหนานช่องฟ้า ระยะทาง17 กิโลเมตร โดยประมาณ

จำนวนผู้เข้าชม :206