หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > ลาดหลุมแก้ว > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เชิงเกษตร)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เชิงเกษตร)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เชิงเกษตร)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เชิงเกษตร) เช่น การชำกิ่งมะนาว การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ
การเดินทาง :  สอบถามได้ที่ โทร. 0852022856

จำนวนผู้เข้าชม :215