วัดนักบุญอันนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนักบุญอันนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.เมือง นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :385