น้ำตกตาดขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อ.บ้านแพง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :427