อนุสาวรีย์ตาขุนพล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์ตาขุนพล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เป็นอนุสาวรีย์ของแม่ทัพพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
การเดินทาง :  25 กิโลเมตรจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :455