แพแม่น้ำประแส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แพแม่น้ำประแส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านแหลมยาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.77
longitude :  101.68
รายละเอียด :  แม่น้ำประแสเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองแกลง ใช้ในการผลิตน้ำประปา แหล่งสัตว์น้ำ การท่องเที่ยวทางแม่น้ำประแส ทั้งกิจกรรม การล่องแพ นั่งเรือชมหิ่งห้อย บ้านพักโฮมสเตย์ ชมวิถีชีวิตคนริมคลอง การเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผู้ให้บริการ 4 แพ ได้แก่ 1) แพเมืองแกลง 2) แพสุขสมบูรณ์ 3) เรือนแพโฮมสเตย์ 4) แพสายน้ำ
การเดินทาง :  เดินทางเส้นสุขุมวิท เลี้ยวเข้าซอยแหลมยาง

จำนวนผู้เข้าชม :741