หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรพอเพียงและพืชสมุนไพร
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรพอเพียงและพืชสมุนไพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรพอเพียงและพืชสมุนไพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงและพืชสมุนไพรหายาก
การเดินทาง :  ถนนเลียบคลอง 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชม :371