วังหนองบัวแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังหนองบัวแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบ่อ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0872145368
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางเสินทางท่าบ่อ - หนองคาย ตั้งอยู่ บ้านหนองบ่อ ตำบลปะโค อำเภอเมิองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :91