หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > แม่ลาน้อย > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไก่ป่า
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไก่ป่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไก่ป่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยไก่ป่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยไก่ป่า จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ประกอบการเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชผักสำคัญ ได้แก่ ข้าว กระเทียม ถั่วเหลือง ทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูหลุม ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการทอผ้าอันเป็นศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ กลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าทอกะเหรี่ยง
การเดินทาง :  เริ่มต้นจากอำเภอแม่ลาน้อย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 ตรงขึ้นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มาถึงทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านแม่สุ ประมาณ 23 กิโลเมตร (สังเกตจากป้ายชื่อหมู่บ้าน) ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงวัดแม่สุจะมีทางแยกขวาเลี้ยวข้ามสะพาน ตรงมาตามเส้นทาง อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านห้วยไก่ป่า

จำนวนผู้เข้าชม :167