หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > นครชัยศรี > วัดใหม่สุคนธาราม
วัดใหม่สุคนธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่สุคนธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดใหม่สุคนธาราม หมู่ที่ ๕
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดใหม่สุคนธารามเป็นสถานที่ใช้จัด งานบุญประเพณี อัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแห่งเดียวของภาคกลาง ที่่ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  ถนนสายนครชัยศรี-ดอนตูม

จำนวนผู้เข้าชม :382