วัดบันไดสามแสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบันไดสามแสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.82
longitude :  100.52
รายละเอียด :  วัดบันไดสามแสนตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านพราน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2496 วัดบันไดสามแสน สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2300 เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะและพัฒนาประมาณ พ.ศ.2300 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินภูเขาสมอคอน ปัจจุบัน มีพระครูสุธรรมรัตนรักษ์ ถิรญาโณ เป็นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 143 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 49 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 29.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 51 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 19 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :414