หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุทัยธานี > เมืองอุทัยธานี > โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีฯ
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.17
longitude :  99.28
รายละเอียด :  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ "ชมแปลงพฤกษชาติ ชิมสตรอเบอรี่ ช๊อปตลาดกระเหรี่ยง" สัมผัสอากาศหนาวสุดกลางสยาม
การเดินทาง :  เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 333 จากจังหวัดอุทัยธานี มาแยกที่อำเภอหนองฉาง เข้าสู่อำเภอบ้านไร่ ตามทางหลวงหมายเลข 3011 จากนั้นเดินทางออกจากอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 30 กม. เข้าสู่ตำบลแก่นมะกรูด

จำนวนผู้เข้าชม :351