ประติมากรรมปูดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมปูดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หน้าเมืองกระบี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ริมป่าโกงกาง หน้าเมืองกระบี่
การเดินทาง :  รถประจำทาง ระยะทางจากเทศบาลเมืองกระบี่ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :477