ไหทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไหทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หน้าที่ ทำการ อบต.ท่าไห
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.60
รายละเอียด :  เป็นประติมากรรม การปั้นเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ มีอายุมากว่า 30 ปี
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.ท่าไห 10 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :508