งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลท่าไห
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.60
รายละเอียด :  งานประเพณีประจำปี วิถีชาวบ้าน จัดขึ้นประมาณเดือนหก หรือ เดือนมิถุนายน ของทุกปี
การเดินทาง :  อบต.ท่าไห

จำนวนผู้เข้าชม :491