หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > โกสัมพีนคร > สวนสาธารณะบึงวังดำน้ำ
สวนสาธารณะบึงวังดำน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะบึงวังดำน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.57
longitude :  99.46
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะ และสถานที่ศักดิ์เพิื่้่อสักการะบูชา และเป็นสถานที่ไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรืออกกำลังกายต่างๆ หรือไว้จัดกิจกรรมได้
การเดินทาง :  รถส่วนบุคคล หรือรถโดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม :576