ลานน้ำพุ 12 ราศี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานน้ำพุ 12 ราศี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานน้ำพุ 12 ราศี เป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งดูแลโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การเดินทาง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และมีบริเวณติดกับแม่น้ำปิง

จำนวนผู้เข้าชม :674