หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย กีฬาว่ายน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งดูแลโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การเดินทาง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และมีบริเวณติดกับแม่น้ำปิง

จำนวนผู้เข้าชม :723