ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมสำคัญ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งดูแลโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การเดินทาง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และมีบริเวณติดกับแม่น้ำปิง

จำนวนผู้เข้าชม :797