วัดเทพโมฬี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพโมฬี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเทพโมฬี ชาวกำแพงเพชรเรียกขานว่า ?วัดหลวงพ่อโม้? ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในอดีตเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างนอกเขตคูเมืองเดิมด้านทิศใต้เป็นเวลานานนับร้อยปี ซากปรักหักพังเป็นศิลาแลง จึงกำหนดอายุว่าน่าจะร่วมสมัยกับโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อครั้งยังเป็นเมืองชากังราว พระเทพโมฬี (หลวงพ่อโม้) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูน ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ ศอก ๑ คืบ สูง ๑๓ ศอก ๑ คืบ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างครอบองค์เดิมไว้ภายในเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙ (เดิมสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) องค์พระพุทธรูปได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดย หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จังหวัดพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปั้นและพิธีทางศาสตร์เวท แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ประชาชนทั่วไปจะมากราบไหว้ขอพรและบนบานศาลกล่าวในเรื่องต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะบนบานเกี่ยวกับเรื่องห้ามฟ้าห้ามฝน ในการจัดงานต่างๆกลางแจ้ง เมื่อสำเร็จก็จะมาแก้บน นอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็จะนำเอาขนมจีน แป้งข้าวหมาก และไข่ต้มมาถวาย
การเดินทาง :  ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :744