ชายหาดริมตลิ่งแม่น้ำมูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายหาดริมตลิ่งแม่น้ำมูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงแดง หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.41
longitude :  104.04
รายละเอียด :  - เดือนเมษายนของทุกปีได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด - เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน การจัดประเพณีลอยกระทง - เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ได้มีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 2086 ราษีไศล - สุวรรณภูมิ บ้านดงแดงไปแม่น้ำมูล ระยะทาง 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :398