หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่ทะ > ฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา
ฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  ทางรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :493