เขาตีคลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาตีคลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลดอนคา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา
การเดินทาง :  เดินทางจากเส้นทางหลัก

จำนวนผู้เข้าชม :485