หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > เมืองตรัง > ตลาดน้ำสระกะพังสุรินทร์
ตลาดน้ำสระกะพังสุรินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำสระกะพังสุรินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ถ.เวียนกะพัง อ.เมือง จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เพื่อเป็นการเปิดตลาดการซื้อขายให้บริการ แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อลดการแออัดของการจราจรในชุมชนเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เป็นจุดแวะพักผ่อนและจับจ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของชาวตรัง จำหน่าย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับการเปิดเป็นประเทศอาเซียนในปี 2558
การเดินทาง :  ถ.เวียนกะพัง อ.เมือง จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าชม :346