หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > เมืองตรัง > สระน้ำเพิ่มสุข
สระน้ำเพิ่มสุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระน้ำเพิ่มสุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.56
longitude :  99.61
รายละเอียด :  เทศบาลนครตรังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณประโยชน์ข้างบ้านพักปลัดจังหวัดตรัง (หนองพลอง แปลง 1 ) เดิมเป็นพื้นที่ที่มีสภาพรกร้างไม่สวยงาม ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่เกิดความสวยงามทางกายภาพของเมือง เทศบาลนครตรังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาหนองน้ำดังกล่าวให้มีสภาพสวยงามและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับชุมชนเมืองใช้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยออกแบบก่อสร้างศาลาพร้อมลานพักผ่อน ทางเดินรอบสระ แผงน้ำตก ตกแต่งจัดสวน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมระบบน้ำพุกลางหนองน้ำ ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาชมความสวยงามของหนองน้ำดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหนองน้ำใหม่ จากหนองพลอง เป็นหนองน้ำเพิ่มสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างนครตรังให้เป็นเมืองแห่งความสุข
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :388