หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เมืองลำปาง > สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ)
สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติการก่อตั้ง สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ประมาณปี พ.ศ.2514 - 2515 หลวงพ่อเมือง (พระครูอุดมเวชวรกุล) เจ้าอาวาสวัดท่าแหน ท่านใช้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิ และได้เริ่มสร้างเจดีย์และกุฏิขึ้น เมื่อหลวงพ่อมรณภาพในปี พ.ศ.2519 หลวงพ่อแสนได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ.2540 สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจ้าได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า อัญเชิญมาบรรจุไว้ในเจดีย์ จากนั้นได้สร้างวิหารและกุฏิเพิ่มขึ้นและมีคณะศรัทธาจากหน่วยงาน กฟผ.และชลประทาน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้เคยมาทำบุญทอดผ้าป่า แต่ละปีจะมีงานประจำปี ประมาณเดือน 9 เหนือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ สวดมนต์ รักษาศีล ปล่อยโคมลอย มีคณะศรัทธามารักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เมือหลวงพ่อแสนได้มรณภาพลง ทำให้สำนักสงฆ์พระธาตุดอยวังเฮือถูกปล่อยให้รกร้างมาโดยตลอด จนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2553 คุณชยภร สท้านไตรภพ ยิ่งเจริญ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ จันทรเดชา)ได้นิมนต์หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ จันทรเดชา) ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจการพิเศษ-ชายแดน ทหารเสือพระราชินี ผู้ผ่านศึกสมรภูมิจากเวียดนาม รุ่นจงอางศึก ขึ้นไปบนสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ท่านรู้สึกว่า ณ ที่นี้ เป็นดินแดนที่ท่านคุ้นเคยและเคยอยู่ เคยผูกพันมาก่อน จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบสถ์ กุฏิ และสถานที่โดยรอบ ให้เป็น พุทธอุทยานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมและปรินิพพาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว รุ่งเรืองตลอดไปปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) นอกจากนี้หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ จันทรเดชา) ยังได้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งองค์สุดท้ายคือ พระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามว่า โคตมะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเรืองแสงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยทางสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระพุทธรูปเรืองแสงตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
การเดินทาง :  สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) อยู่ห่างจากเมืองลำปางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (ไปทางเด่นชัย-แพร่) จนถึงสามแยกบ้านผาลาด ขับตรงไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ให้กลับรถย้อนกลับมาทางลำปาง จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร (ผ่านอ่างเก็บน้ำวังเฮือ) ก็จะถึงสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ)

จำนวนผู้เข้าชม :770