น้ำตกเขาสอยดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาสอยดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตก 16 ชั้น
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 317

จำนวนผู้เข้าชม :369