วัดดอนบุบผาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนบุบผาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.64
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัดดอนบุบผารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือหลวงสม ยาอุไร
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงวัดดอนบุบผารามมีระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :374