วัดศีธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศีธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.83
longitude :  104.23
รายละเอียด :  เป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดยโสธร ไปทางอำนาจเจริญ เลี้ยวซ้านตรงบ้านสะเดา ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงวัดศรีธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :411