เกาะทวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะทวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ล่องเรือชมธรรมชาติท่ามกลางลำน้ำ ท้องฟ้า หุบเขา เที่ยวชมสัตย์ป่า ตลอดลำน้ำป่าฮาลา-บาลา และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะทวด
การเดินทาง :  การเดินทาง จากตัวเมืองยะลา ใช้ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง ถึง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลาด้วยระยะทางประมาณ 80 กม. ขึ้นเรือ ณ ท่าเรือตาพะเยา หมู่ที่ 11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ล่องเรือ ประมาณ 20 นาที ถึงเกาะทวด

จำนวนผู้เข้าชม :349