จุดชมวิวกิ่วลม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวกิ่วลม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั้งตัวเมืองปายและปางมะผ้า มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปายถึงดอยกิ่วลมประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :426