วังมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านกว้าง หมู่ 1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วังมัจฉา ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านกว้าง หมู่ 1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร มีพระเจ้าใหญ่ที่ประชาชนมาสักการะกราบไหว้ สวนสัตว์
การเดินทาง :  ระยะทาง 7 กิโลเมตร ไปทางอุบลราชธานี ตั้งอยู่บ้านกว้าง หมู่ 1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ

จำนวนผู้เข้าชม :609