หมู่บ้านซาไก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านซาไก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านควนไม้ดำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิถีชีวิตชนเผ่าซาไก
การเดินทาง :  ห่างจากน้ำตกโตนเต๊ะตามเส้นทางเดินป่าประมาณ 1 กม. หากต้องการนำรถเข้าถึงน้ำตกให้เลี้ยวขวาก่อนถึงน้ำตกโตนเต๊ะ 700 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :325