เขาเจ็ดยอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาเจ็ดยอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านควนไม้ดำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูเขา เดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  เริ่มต้นจาก ตรัง-ย่านตาขาว-ท่าพญา-หาดเลา-ปะเหลียนใน- น้ำตกหนานสะตอ 53 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-หาดเลา-ปะเหลียนใน- น้ำตกหนานสะตอ 71 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :311